#YokKritAmongthestars

ใช้สีม่วงออกโทนสีน้ำเงิน ตกแต่งดวยดอกไม้สีขาว และคริสตัลให้เกิดประกาย ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางหมู่ดาว

Location
Bangkok, Thailand
BridE & Groom
Yok, Krit
Let’s Work
Together